Wierszykolandia ® - życzenia i wierszyki

Ty też podziel się swoimi życzeniami

Dzień Nauczyciela

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
składamy serdeczne życzenia
oraz wyrazy uznania
za pracę oraz ogromny trud i wysiłek
związany z nauczaniem dzieci i młodzieży.
Bycie dobrym nauczycielem
wymaga nie tylko wiedzy i doświadczenia,
ale również chęci współpracy i wytrwałości
w pracy z młodym pokoleniem.
Mam nadzieję, że sukcesy uczniów
staną się dla Państwa motywacją do dalszych działań.

"Nauczyciel to ktoś, kto widzi w każdym dziecku
wyjątkową osobę i zachęca je do rozwijania
jego indywidualnych talentów oraz mocnych stron."

Barbara Cage

Dziękuję, że jest Pan / Pani … takim nauczycielem!
Z okazji Dnia Nauczyciela życzę,
aby Pana/Pani aktywna i kreatywna postawa
znajdowała uznanie w oczach uczniów i ich rodziców
oraz była źródłem osobistej satysfakcji.