Wierszykolandia ® - życzenia i wierszyki

Ty też podziel się swoimi życzeniami

Dzień Nauczyciela

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
składamy serdeczne życzenia
oraz wyrazy uznania
za pracę oraz ogromny trud i wysiłek
związany z nauczaniem dzieci i młodzieży.
Bycie dobrym nauczycielem
wymaga nie tylko wiedzy i doświadczenia,
ale również chęci współpracy i wytrwałości
w pracy z młodym pokoleniem.
Mam nadzieję, że sukcesy uczniów
staną się dla Państwa motywacją do dalszych działań.

"Nauczyciel to ktoś, kto widzi w każdym dziecku
wyjątkową osobę i zachęca je do rozwijania
jego indywidualnych talentów oraz mocnych stron."

Barbara Cage

Dziękuję, że jest Pan / Pani … takim nauczycielem!
Z okazji Dnia Nauczyciela życzę,
aby Pana/Pani aktywna i kreatywna postawa
znajdowała uznanie w oczach uczniów i ich rodziców
oraz była źródłem osobistej satysfakcji.

Z okazji Dnia Nauczyciela
życzymy takich myśli i marzeń
które dają się urzeczywistnić,
pięknych i szlachetnych pomysłów,
które podszeptuje serce,
cierpliwości i wytrwałości,
aby służba dzieciom
tym starszym i tym młodszym
zrodziła wiele szlachetnych owoców.

Drodzy nauczyciele!
Dziękujemy Wam za wszystko,
czego nas nauczyliście,
za dobroć, opiekę i wychowanie.
Dziękujemy za nakazy i zakazy,
oraz wskazywanie dróg.
Zawsze będziemy powracać
do wspomnień z lat szkolnych
z wielkim sentymentem.

"Z rąk do rąk podajemy skromnej mądrości dar zwyczajny"

Z okazji Dnia Nauczyciela
składam serdeczne życzenia
wielu sukcesów zawodowych,
spełnienia obranego celu
oraz tego, aby podejmowany trud
był źródłem satysfakcji
i społecznego uznania!

Z okazji Dnia Nauczyciela, życzę całemu
Gronu Pedagogicznemu dużo zdrowia,
energii i wytrwałości, byście mogli w pełni
realizować swoje plany życiowe i zawodowe.