Wierszykolandia ® - życzenia i wierszyki

Ty też podziel się swoimi życzeniami

Wielkanoc

Ocena użytkowników:  / 68

Ogarnięci tą wielką tajemnicą
życzymy Wam wiele radości i dobra.
Niech Ten, który powstał z grobu,
wzmocni wiarę, rozpali miłość,
niech stanie się dla Was źródłem
pokoju, zrozumienia i szacunku.

Ocena użytkowników:  / 84

Życzymy każdemu kapłanowi, by całe Jego życie
było napełnione światłością i miłością.
Niech Boski Zbawiciel prowadzi po pięknej
lecz niełatwej drodze powołania dla ludu Pana.
Zapewniamy o codziennej modlitwie za każdego z WAS.

Parafianie

Ocena użytkowników:  / 454

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.
Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość,
pokój oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Ocena użytkowników:  / 36

Z okazji Zmartwychwstania Pańskiego,
życzę Tobie, abyś był jak najlepszym
Bożym pracownikiem, aby wszyscy,
którzy patrzą na Twoje życie wzrastali w wierze,
a niewierzący aby się nawracali,
abyś jak najwięcej i jak najszczerzej
rozdawał miłość wszystkim ludziom.

Ocena użytkowników:  / 30

Niech na odgłos wielkanocnych dzwonów
nasze chrześcijańskie serca biją
jednym rytmem z Chrystusem,
gdy będziemy świadkami Jego
cudownego Zmartwychwstania,
niechaj pokój wypełni każdą cząstkę
przeżytego razem z Nim dnia.
Tego życzy…

Ocena użytkowników:  / 56

Niech Zmartwychwstały Pan
będzie obecny w naszych domach,
niech opromienia nas blaskiem
swej miłości i przemienia to, co szare,
w kwitnący ogród…
Najserdeczniejsze życzenia
wielkanocne składa…